Hizmetlerimiz > Atık Yönetimi ve Geri Kazanım Konusunda Ulusal Mevzuata Uygun Bertaraf

Diğer Resimler


Ambalaj atıkları ile ilgili yasal mevzuatlara göre atıkları piyasaya sürenlere belediyelere  toplayıcı ve geri dönüşümcü tesislere düşen sorumluluklar takibi yapılarak uygun bertaraf gerçekleştirilmesi sağlanır.


Piyasaya süren kimdir ? 

Kendi markasıyla ambalajlı ürün satan firmadır.
 
A)İç piyasaya süren Firmalar
 
B)Dış piyasaya(İthalat) süren Firmalar
 
Piyasaya süren firma her yıl bir önceki yıl yaptığı satışlar sonucu piyasaya sürdüğü ambalajlar için ONLİNE veri tabanından Ek 5’i doldurarak internet ortamında İL ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK müdürlüğüne gönderir.
 
Ek 5 tablosu onaylandıktan sonra piyasaya sürdükleri ambalajların %42’ini(2012 için) Lisanslı bir Toplama Ayırma Tesisiyle ya da Yetkilendirilmiş Kuruluşlarla ÇEVKO(Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) TÜKÇEV(Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı)) anlaşarak toplatılmasını ve Geri Dönüştürülmesini sağlar.


Ambalaj Üreticisi kimdir ?

1) Ambalaj Malzemesi üreten firma
 
2) Ambalajın Kendisini üreten firma
 
3) Ambalajın doğrudan üretildiği ürünü/hammaddesini üreten firma
 
A)İç Piyasaya satan Firmalar
 
B) Dış piyasaya(İthalat) satan Firmalar
 
Ambalaj üreticisi firma her yıl bir önceki yıl piyasaya sürdüğü ambalajlar için ONLİNE veri tabanından Ek 4’ü doldurarak internet ortamında İL ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK müdürlüğüne gönderir.
 
Belediyeler tarafından hazırlanacak Ambalaj Atıkları Yönetim Planı çerçevesinde tüketicileri bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak.
 
Ambalaj malzemesini
 
a)Tekrar kullanıma
 
b)Geri dönüşüme ve/veya geri kazanıma
 
uygun olacak şekilde tasarlamak üretmek ve piyasa sunmak.
 
Yerel Yönetimler tarafından hazırlanacak Ambalaj Atıkları Yönetim Planı çerçevesinde tüketicileri bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak.
 
Ürettiğiniz ambalajları sevk ederken kullandığınız ambalajlar için bir piyasaya süren olarak yönetmelikten doğan temel yükümlülüklerinizi yerine getirmek.


AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NASIL BİR YÜKÜMLÜLÜK GETİRİYOR ? 

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan en son "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"
 
Madde 5: 
 
d) Ambalaj atığı üreticileri; ilgili oldukları belediyeler tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulan ambalaj atığı yönetim planı doğrultusunda belirlenen toplama sistemine uygun olarak biriktirmek ve “bedelsiz” olarak belediyenin sistemine vermekle yükümlüdürler.
 
Madde 8: 
 
c) İlçe Belediyeleri ; Hazırlanan ambalaj atığı yönetim planı doğrultusunda ayrı toplama çalışmasının başlatıldığı bölgelerde çalışmaların ambalaj atığı yönetim planına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler önlem alır ve ambalaj atıklarını ayrı olarak biriktirmeyen ambalaj atığı üreticilerine “idari yaptırım” uygular.
 
Madde 13: 
 
ç) Satış noktaları ; Ambalaj atıklarını ilgili belediyenin sözleşme imzaladığı lisanslı toplama ayırma tesisine belediyenin Bakanlığa sunduğu ambalaj atıkları yönetim planı doğrultusunda “bedelsiz olarak” vermekle yükümlüdürler.
 
Madde 18: 
 
(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile yetkilendirilmiş kuruluşa üye olmayan piyasaya sürenler geri kazanım hedeflerinin yerine getirilmesi sırasında belediyeler ile ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda sözleşme yapan lisans almış toplama ayırma tesisleriyle çalışmak ve bu tesisleri kullanmak toplanan ambalaj atıklarının lisans almış geri dönüşüm tesislerine “verilmesini sağlamak” zorundadırlar.
 
Madde 23: 
 
(2) Apartman site yönetimleri okullar üniversiteler kamu kurum ve kuruluşları hastaneler oteller lokantalar büfeler şehirlerarası otobüs terminalleri havayolu terminalleri demiryolu istasyonları limanlar sağlık kuruluşları spor kompleksi organize sanayi bölgeleri sanayi siteleri serbest bölge yönetimleri marketler satış noktaları fabrikalar iş ve alışveriş merkezleri stadyumlar gibi ambalaj atığının oluştuğu benzeri yerlerde ilgili yönetimler ambalaj atıklarını diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek ve bu Yönetmelikte tanımlanan toplama sistemine “verilmek üzere hazır etmekle” yükümlüdürler.
 
(3) (3) Organize sanayi bölgeleri yönetimleri organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve
 
diğer sanayi işletmeleri çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ayrı biriktirilen ambalaj atıklarını oluştuğu noktada
 
çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verirler. Ancak lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesisi kuran organize sanayi bölge yönetimleri organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan katılımcılarından ambalaj atıklarını toplayabilirler.
 
Madde 24: 
 
(3) Ayrı olarak biriktirilen ambalaj atıkları hazırlanan ambalaj atığı yönetim planları doğrultusunda ilgili belediye veya ilgili belediyenin sözleşme yaptığı lisanslı/geçici çalışma izinli toplama ayırma tesisi işletmelerince toplanır. Ambalaj atıklarının bunların dışındaki kişiler tarafından toplanması ve alınması “yasaktır”.
 
(4) Kaynakta ayrı toplama çalışmalarının belediyeler tarafından doğrudan yapılamaması durumunda bu atıklar belediyelerce “ bedel talep edilmeksizin ” lisanslı/geçici çalışma izinli toplama ayırma tesislerine toplattırılır ve ekonomiye kazandırılır.

...