Kurumsal / Ferhanoğulları Geri Dönüşüm

Şirketimiz 1985 yılında Hatay’da hurdacılık ile sektöre adımını atmıştır. Her geçen gün büyüyerek kapasitesini arttıran şirketimiz şu an 10.500m2 kapalı alanı bulunan modern bir tesisle hizmetlerine devam etmektedir.

İşletmemiz, tesisini oluşturma aşamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gerekli başvuruları yaparak 04.10.2011 tarihinde ambalaj atıkları toplama ayırma ve geri dönüşüm işlemlerinde ’’ÇEVRE İZNİ VE LİSANSINI’’ almıştır. Ayrıca tehlikeli atık ara depolama, tehlikeli atık, bitkisel atık yağ, atık yağ, pil ve akü lisanslarına sahiptir. Bu şekilde faaliyetlerine bir disiplin ve süreklilik kazandırarak yoluna devam etmektedir.

Gelişmiş modern ülkelerde olduğu gibi, Ferhanoğulları ülkemizinde ekolojik dengesini ön planda tutarak insanlarımızın layık oldukları temiz ve düzenli bir çevrede yaşayabilmeleri, şimdiye kadar değerlendirilmeyip heba edilmiş olan her türlü sanayi ve kentsel atıkların hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak, bu sayede milli ekonomimize hesapta olmayan yeni ve büyük gelirler sağlamak, Avrupa’nın her biri kendi alanında lider olan firmaları ile el ele vererek çevremizin ıslahı ve ekonomimizin refahı amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Tesisimizde, ambalaj atıkları toplama ayırma ve geri dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar ana hatlarıyla ,şehir çöplerinin içinde ulunup şimdiye kadar sıradan değersiz madde addedilerek heba edilen hurda kağıt-karton, alüminyum içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve kaplar tekstiller vs. gibi atıkları modern teknolojilerle organik atıklardan ayırdıktan sonra presleyip balyalayarak ilgili sanayilere hammadde olarak geri kazandırmaktır. Bu sayede hem tabii kaynaklarımızın azalmasını önlemekte hem de bu atıklardan dolayı ortaya çıkan çevre kirliliğine mani olmaktadır.

Tesisimizin ayırma ve presleme kapasitesi tek vardiya çalışma durumunda günlük yaklaşık 30-40ton dur. Geri dönüşüm kapasitesi :yine çift vardiya durumunda günlük yaklaşık 15-20 tondur. Ayrıca yurt dışı her türlü plastik ithalatımız mevcut olup 73 ülkeden ürün getirme lisansımız vardır. Tesisimizde işlenen ambalaj atıkları yurtiçi ve yurtdışı birçok noktadan temin edilmekte ve işlendikten sonra da sanayimize ve ekonomimize kazandırılmaktadır.

FERHANOĞULLARI Geri Dönüşüm Limited Şirketi faaliyetlerine disiplin ve süreklilik kazandırarak yoluna devam etmektedir.

Bugün yarın ve gelecek nesillere  denizi mavi, çevremizi yeşil, havamızı solunabilir bırakmak istiyorsak GERİ DÖNÜŞÜME DESTEK OLALIM…

 

FERHANOĞULLARI, gelişmiş modern ülkelerde olduğu gibi, ülkemizin de ekolojik dengesini ön planda tutarak gerek insanlarımızın layık oldukları temiz ve düzenli bir çevrede yaşayabilmelerine imkan tanıyan ve gerekse de, şimdiye kadar değerlendirilmeyip heba edilmiş olan her türlü sanayi ve kentsel atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak ve bu sayede milli ekonomimize hesapta olmayan yeni ve büyük gelirler sağlamak amacıyla Avrupa’nın her biri kendi alanında lider birer kuruluş olan firmaları ile el ele vererek çevremizin ıslahı ve ekonomimizin refahı için çalışmalar yapmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.
 
Bu çalışmalar ana hatları ile, şehir çöplerinin içinde bulunup şimdiye kadar sıradan birer değersiz madde addedilerek heba edilen hurda kağıt, karton, alüminyum içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller v.s. gibi atıkları modern teknolojilerle organik atıklardan ayırdıktan sonra presleyip balyalayarak ilgili sanayilere birer değerli hammadde olarak geri kazandırmakta ve bu sayede hem tabii kaynaklarımızın azalmasını önlemekte ve hem de bu atıklardan dolayı ortaya çıkan çevre kirliliğine mani olmaktadır.
 
 
FERHANOĞULLARI Geri Dönüşüm Limited Şirketi yukarıda kısaca tanıtılmaya çalışılan her biri kendi alanında lider ve uzman firmaları ile el ele vererek ülkemiz ekonomisi, insanı ve çevresine hizmet etmeye gayret sarf etmektedir. Sitemizdeki diğer sayfaları ziyaret ederek daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
 
 

 

Vizyonumuz 

 

Müşterilerimizin koşulsuz memnuniyeti,  Çalışanlarımızın tatmin ve memnuniyeti.
Hizmet Amacı,Sanayi kuruluşları ve evsel atıklardan çıkan plastik esaslı materyallerin toplanıp temizlenerek öğütülmesi suretiyle iç ve diş piyasada kullanılmasını sağlayarak çevreyi korumak ve ekonomiye katkıda bulunmaktır.

 

Misyonumuz

FERHANOĞULLARI olarak Misyonumuz ;
Ambalaj Atıklarının çevreye zararsız hale getirilmesi için, yakılmaları veya diğer yok edilme yönetmelerinden önce, geri dönüşüme tabi tutulmasını sağlamak, bu konuda gerekli araştırma, organizasyon ve yatırımları yapmaktır.

 

Kalite Politikamız

Amacımız; tecrübemizle birlikte MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ’nin sürekliliğini sağlayacak KALİTE’de ürünler sunmak temel ilkemizdir.
Bu amaçla;
 Şirketimiz gelişen ulusal ve uluslararası teknik ve teknolojiyi takip ederek bu paralelde oluşabilecek müşteri taleplerini zamanında tespit ederek bu beklentileri karşılayacak ürünler sunacaktır.
 Yurtiçi ve yurtdışı resmi teknik standartları kabul ederek pazara sunulan ürünün standartlarda öngörülen teknik spesifikasyonlara sahip olmasını garantileyecektir.
 Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla,kalitede sürekliliğin sağlanması,ürün ve süreçlerin iyileştirilmesi,maliyetlerin düşürülmesi hedeflenmiştir.
 Yurtiçi ve yurtdışı satış öncesi ve sonrası hizmetlerimiz ve müşteri işbirliğimizde süreklilik sağlanarak müşterimizden gelen bilgiler doğrultusunda kaliteye yön verilecektir.
 Şirket Yönetimi Müşteri memnuniyeti’nin sürekliliğini sağlamayı,bu esaslar doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemi’nde sürekli iyileştirmeyi ve gerekli olan kaynakların kullanılmasını sağlamayı taahhüt ederek tüm çalışanlarını destekleyecektir
 
FERHANOĞULLARI Geri Dönüşüm Ltd.Şti. kendi sektöründe en güvenilir ve tercih edilir şirketleri arasında yer almayı ilke edinmiş, yönetim ve kalite politikasını bu doğrultuda düzenlemiştir.
Bu politikanın sürekliliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki ana başlıkları belirlemiştir.
Müşterilerimizin üretim ve hizmetlerinin aksamaması için, ihtiyaçlarını etkili ve güvenilir olarak sağlamak, 
Bu amaçla dünyadaki teknolojileri, standartları sürekli izleyerek müşterilerinin ve mevzuatın beklentilerini aşan hizmetler sunmak, 
Müşterilerimize en uygun fiyat, en üstün kalite ve mevzuata uygun olarak zamanında güvenilir ürünleri sunmak, 
Çalışanlarının sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli zinde tutmak, 
Tedarikçileri ile sıkı ve sürekli iş birliği kurmak, sonuçları izlemek, hizmet zinciri halkalarının tümünün sağlamlığından emin olmak, 
Başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlar FERHANOĞULLARI Geri Dönüşüm  Ltd.Şti. Kalite Politikası’nı uygulamaktan ve kalite sisteminin etkinliğini geliştirmekten sorumludur. 
 

Çevre Politikamız;

·         Geri Dönüşüm Sektörün yer almış firmalardan biri olarak ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ile ilgili konularda hizmet verirken, çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz ve ilişkilerimizde ahlaki değerlerin ışığında kurduğumuz çevre yönetim sistemimizi ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde geliştirip koruyacağımızı,

·         Ham madde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde; doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesi, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atıkların azaltılmasını ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının sağlanmasını firmamızın ana prensipleri olarak belirleyeceğimizi,

·         Belirlediğimiz çevresel amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirip değerlendireceğimizi, Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlayacağımızı ve bu doğrultuda çevre ve insan sağlığının korunmasını, çalışanlarımızda çevresel bilincinin yükselmesini teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevreyi koruma ve kollama ilkesini ön planda tutacağımızı,

·         Yürüttüğümüz hizmet ve faaliyetler sırasında, çevreye, insanlara ve diğer canlılara olumsuz etkilerin olmamasi için faaliyetlerimizin çevre etkilerine uygunluğunu göre yapmaktayız ;Kirlenmenin önlenmesini, çevre etkileşiminin sürekli iyileştirilerek geliştirilmesini çevre ile ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere uyulmasını, çevre amaç ve hedeflerini saptayarak gözden geçirilmesini, belgeye bağlanmasını, uygulanmasını, yaşatılmasını, amaçlamiştır.

 

...